Hořice 9, 678 01 Blansko, Česká republika

Jízda na koni

Rekreační ježdění na koni provozujeme prostřednictvím jezdeckého klubu – WESTERN SPORT CLUB HOŘICE z.s., který byl založen v roce 2000 jako složka ČSTV (dnes ČUS). Všichni zájemci o jezdecké hodiny se na základě vyplněné přihlášky (vyplňuje se až na místě) stávají automaticky členy klubu v daném roce. Již z názvu je patrno, že jsme orientováni na westernový styl jízdy na koni. Rovněž plemena koní, která zde používáme - American Paint Horse a American Quarter Horse - se svojí klidnou povahou a dobrým charakterem pro tyto účely skvěle osvědčila. Jízdy probíhají kombinovaně na jízdárně a v terénu, v méně početných skupinkách 4-6 osob. Vše záleží na jezdecké zdatnosti a pokročilosti jezdců. Jezdecký program je z bezpečnostních důvodů vždy upraven dle nejméně zkušeného jezdce ve skupině. Jezdecké hodiny vede školený instruktor. Veškeré ještě podrobnější informace týkající se jezdeckého klubu, jeho historie a programů pro sezónu 2019 najdete na stránkách www.wsc.penzionukone.cz

 Stádo koní


Naše současná nabídka pro jezdeckou sezónu 2019


JEZDECKÁ ŠKOLA PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Nabízí jarní jezdecké kurzy pro děti a mládež od 6 let, které probíhají od 1.4. do 23.6.2019 Jezdecké hodiny probíhají pravidelně jedenkrát týdně v předem dohodnutý den a čas. Skupiny dětí jsou málopočetné 3-6. Kromě vlastního ježdění zahrnuje každá jezdecká lekce přípravu koně k jízdě – čištění, sedlání a totéž i po ježdění. Proto se počítá s tím, že zde děti stráví přibližně 1,5 - 2 hodiny podle pokročilosti a počtu dětí ve skupině).
Cena kurzu: 2900,- Kč + 100,- Kč členský příspěvek na rok 2019

 

Jezdecké tábory


LETNÍ POBYTOVÉ TÁBORY PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Pobytové tábory pro děti a mládež budou probíhat v letošním roce ve dvou turnusech: 1. turnus od 13.7. do 20.7.  a 2.turnus od 21.7. do 28.7. 2019. Tábory jsou orientovány na základy westernového ježdění, rozšíření dovedností při práci s koňmi v sedle i na zemi. Jezdecký program je kombinován s nejezdeckým, který je zaměřen na pobyt a hry v přírodě. Již několikátým rokem mají tábory pravý táborový charakter, děti jsou ubytovány v indiánských stanech Tee Pee, na dřevěných roštech - vlastní karimatka a spacák jsou nutné! Sociální zařízení - sprchy, WC jsou zajištěny v budově penzionu. V ceně je rovněž společné stravování v budově penzionu - 4x denně, celodenní pitný režim a jednodenní výlet.
Ceník, přihlášku a podrobnější informace najdete na uvedených stránkách klubu:  stránkách www.wsc.penzionukone.cz nebo Vám zašleme na požádání. Kontaktujte nás mailem na: prezidentwsc@gmail.comnebo telefonicky: 604 288 993


PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

Tento typ tábora je vhodný pro menší děti, které ještě nemají zkušenosti s pobytem na táboře. Letošní termín je od 5.-9.8.2019.

Příměstské tábory pořádáme ve spolupráci s DDM Blansko, kontaktní osoba: Tomáš Burger - tel.: 737 937 700

 

INDIVIDUÁLNÍ JEZDECKÉ LEKCE PRO UBYTOVANÉ HOSTY

Našim ubytovaným hostům nabízíme možnost jednotlivých jezdeckých lekcí a to jak pro dospělé, tak i pro děti. Lekce úvodní zahrnuje teoretickou instruktáž, praktickou výuku jízdy na jízdárně a následně vyjížďku do terénu (u menších dětí vždy s vodičem).

Délka trvání lekce 80 min. Cena: 490,- Kč

Délka trvání lekce 60 min. Cena: 390,- Kč

 

JÍZDA NA KONI S VODIČEM

Jízda s vodičem je určena pro malé děti, cca do 12 let, které nemají žádné zkušenosti s jízdou na koni. Kůň je vždy veden zodpovědnou osobou. Jízdy probíhají zpravidla o víkendech nebo svátcích v předem dohodnutý čas. Vždy je třeba se předem telefonicky objednat na tel. č.: 604 288 993.  Nabízíme dva typy jízdy s vodičem:

 - na jízdárně ( 2 kolečka kolem jízdárny), cena: 50,- Kč

 - do terénu (15 min.), cena 150,- Kč

Při jízdě do terénu doporučujeme vzít dětem jejich vlastní jezdeckou nebo cyklistickou přílbu, v případě malých dětí můžete jít na procházku po lese s nimi - vedle koně.